POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości laboratorium „ANAMED” została stworzona jako gwarancja zapewnienia wiarygodności wykonywanych badań. Wprowadzony przez nas system jakości zapewnia prawidłowe, zgodne z procedurami postępowanie i nadzorowanie na wszystkich etapach wykonywania badań od identyfikacji pacjenta, pobrania i oznakowania materiału do wykonania analizy i wydania wyniku oraz jego autoryzacji przez diagnostę laboratoryjnego We wdrażanie systemu jakości zaangażowani są wszyscy pracownicy naszej firmy. Personel naszego laboratorium stale podnosi kwalifikacje z zakresu znajomości i utrzymania systemu zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Prowadzimy kontrolę jakości wewnątrzlaboratoryjną , której podlegają wszystkie wykonywane w laboratorium badania.

Uczestniczymy w następujących zewnętrznych sprawdzianach oceny jakości badań organizowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe:
  • program zewnętrznej oceny jakości badań ( Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi)
  • program zewnętrznej oceny jakości badań EQA (LABQUALITY Finlandia)
  • program zewnętrznej oceny jakości badań EQA-hem ( Sytemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med)
  • międzynarodowa kontrola jakości badań hematologicznych SNCS IQAS ( SYSMEX )
KONTROLA JAKOŚCI
2000
Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46