Pacjent, który wykona jednorazowo
badania na kwotę minimum 50zł
otrzymuje
Kartę Stałego Klienta oraz 5% zniżki
na wszystkie badania

Image

WSZYSTKIM PACJENTOM
od 70 roku życia
OFERUJEMY
KARTĘ SENIORA oraz 7 % ZNIŻKI
na wszystkie badania

Image
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY STAŁEGO PACJENTA

1. Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Pacjenta jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED” z siedzibą w Ostrowcu Św. , przy ul. Słowackiego 25C.
2. Użytkownikiem Karty Stałego Pacjenta może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Kartę Stałego Pacjenta może uzyskać każda osoba fizyczna, która przy pierwszym pobraniu materiału zakupi badania za łączną kwotę minimum 50,00 zł i wypełni wniosek o przyznanie Karty Stałego Pacjenta.
4. Kartę można odebrać w puntach pobrań NZOZ „ANAMED” .
5. Użytkownik Karty Stałego Pacjenta ma prawo do uzyskania rabatu na wykonanie badań diagnostycznych we wszystkich oddziałach NZOZ „ANAMED” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wysokość rabatu wynosi 5% dla każdego z oznaczeń wykonywanych przez NZOZ „ANAMED”.
7. Rabaty z tytułu Karty Stałego Pacjenta nie łączą się z innymi rabatami.
8. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu Karty Stałego Pacjenta, podpisanej na rewersie przez użytkownika przed pobraniem materiału, a także przed wydaniem paragonu fiskalnego.
9. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do badań wykonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty Stałego Pacjenta.
10. Karta Stałego Pacjenta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową i nie gromadzone są na niej żadne środki w postaci punktów itp.
11. Kartą Stałego Pacjenta może posługiwać się jedynie użytkownik karty.
12. Każdemu pacjentowi przysługuje jedna Karta Stałego Pacjenta.
13. W przypadku zagubienia, bądź też zniszczenia Karty Stałego Pacjenta każdy z pacjentów może uzyskać duplikat karty jedynie wtedy, gdy dokona zakupu badań za minimalną kwotę 50,00 zł (rabat zostanie udzielony od tej kwoty).
14. Karta Stałego Pacjenta wydawana jest bezterminowo.
15. Wystawca Karty Stałego Pacjenta ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy regulamin jest dostępny w punktach pobrań NZOZ „ANAMED” oraz na stronie www.anamed.info
2. NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED” z siedzibą w Ostrowcu Św., przy ul. Słowackiego 25C zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.
4. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu Karty Stałego Pacjenta.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY SENIORA

1. Wystawcą i właścicielem Karty Seniora jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED” z siedzibą w Ostrowcu Św. , przy ul. Słowackiego 25C.

2.Użytkownikiem Karty Seniora może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Kartę Seniora może uzyskać każda osoba fizyczna, która ukończyła 70 lat życia i wypełni wniosek o przyznanie Karty Seniora.

4. Kartę można odebrać w puntach pobrań NZOZ „ANAMED” .

5. Użytkownik Karty Seniora ma prawo do uzyskania rabatu na wykonanie badań diagnostycznych we wszystkich oddziałach NZOZ „ANAMED” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wysokość rabatu wynosi 7% dla każdego z oznaczeń wykonywanych przez NZOZ „ANAMED”.

7. Rabaty z tytułu Karty Seniora nie łączą się z innymi rabatami.

8. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu Karty Seniora, podpisanej na rewersie przez użytkownika przed pobraniem materiału, a także przed wydaniem paragonu fiskalnego.

9. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do badań wykonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty Seniora.

10. Karta Seniora nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową i nie gromadzone są na niej żadne środki w postaci punktów itp.

11. Kartą Seniora może posługiwać się jedynie użytkownik karty.

12. Każdemu pacjentowi przysługuje jedna Karta Seniora.

13. W przypadku zagubienia, bądź też zniszczenia Karty Seniora każdy z pacjentów może uzyskać bezpłatnie duplikat karty.

14. Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

15. Wystawca Karty Seniora ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w punktach pobrań NZOZ „ANAMED” oraz na stronie www.anamed.info

2. NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED” z siedzibą w Ostrowcu Św., przy ul. Słowackiego 25C zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.

3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.

4. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu Karty Seniora.

Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46