LISTA BADAŃ

HEMATOLOGIA i SEROLOGIA
 • Morfologia krwi ( 5Diff)
 • OB
 • Leukocytoza
 • Płytki krwi
 • Retikulocyty
 • Rozmaz krwi (manualnie)
 • Grupa krwi
 • Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi( 2 ozn.)
 • Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi( 1 ozn.)
 • Przeciwciała odpornościowe ( dawniej t.Coombsa)
 • Bezpośreni test antyglobulinowy
Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46